Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Erasmus+ 2020-2022

Erasmus+ 2020-2022

 

Projekt Erasmus+ „Przedsiębiorczy nastolatek na ekologicznej ścieżce kariery.”, którego nasza szkoła jest koordynatorem, będzie realizowany w latach 2020-22 we współpracy szkół europejskich z Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Portugalii i Bułgarii.

 

Szkoły partnerskie będą prowadzić jednakowe działania edukacyjno-badawcze w swych krajach. Efekty prac będą przedstawiane na sześciu spotkaniach na których pojawią się przedstawiciele młodzieży i nauczycieli z wszystkich krajów partnerskich.

 

Każde spotkanie będzie miało temat przewodni:

  1. JOB COACHING
  2. SLOW LIFE
  3. TASTE YOUR LIFE
  4. TAILOR MADE TOURISM
  5. CLIMATE CHANGES
  6. PHISICAL ACTIVITY - HEALTHY AND WEALTHY

Będzie on kontynuacją wcześniejszego naszego projektu Erasmus+ 2018-2020 „Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu ”.

 

Inspiracją do jego stworzenia był dla nas EntreComp opracowany przez Komisję Europejską. Projekt ma umożliwić uczestnikom zdobycie kompetencji poprzez przedsiębiorcze myślenie i działanie oraz zachęcić do rozwoju przez całe życie.

 

W obecnym projekcie skupimy się na zagadnieniach związanych z ekologicznym, zrównoważonym i zdrowym stylem życia na etapie planowania przez nastolatka ścieżki zawodowej oraz funkcjonowania jego na rynku pracy, jako przedsiębiorca i pracownik.

Chcemy przygotować młodzież do świadomego i odpowiedzialnego działania na rynku, jako konsument i producent myślący o efektach zmian klimatycznych w swoim otoczeniu.

Chcemy, by uczniowie potrafili zarządzać sobą on-line i nie ulegli uzależnieniu od smartfona, które może być przyczyną chorób i brakiem możliwości nawiązania i utrzymania relacji z innymi osobami.

Pragniemy przygotować ich do radzenia sobie ze stresem i zapobiec wypaleniu zawodowemu oraz nauczyć umiejętnego zarządzania swoim czasem, by mogli w przyszłości we właściwych proporcjach skupić się na życiu zawodowym i osobistym i odnaleźli swój „work-life balance”.

Zapewni to odniesienie sukcesu zawodowego przy jednoczesnym osiągnięciu szczęścia.

Chcemy nauczyć młodzież tworzyć Personal Branding oraz Employer Branding. Pozwoli to na podniesienie wartości rynkowej ucznia, jako pracownika, który świadomie wybierze pracodawcę dbającego o środowisko i pracowników.

Uczestnicy poznają aktualne trendy na rynku pracy i nabędą umiejętności dostosowania się nich. Przeprowadzą test predyspozycji zawodowych wykorzystując norweskie narzędzia ToolVip24. Dowiedzą jak wykorzystywać portale społecznościowe w promowaniu siebie zawodowo i poszukiwaniu wymarzonej pracy.

Jak trendy eko i zdrowego stylu życia mogą być szansą zaistnienia na rynku lokalnym, jako przedsiębiorca? Jak aktywizować innych do własnych działań i pomysłów zmieniających otoczenie na lepsze. Jak być bardziej otwartym i tolerancyjnym, aktywnym.

 

Celem działań projektowych będzie kształtowanie postaw przedsiębiorczych młodzieży oraz zdobycie przez nią wiedzy dotyczącej założenia i prowadzenia własnej firmy.

 

Projekt umożliwi lepsze wejście uczniów na europejski rynek pracy. Będą posiadać motywację do doskonalenia zawodowego. Zdobędą wiedzę i umiejętności zawodowe oraz będą świadomi swoich mocnych stronych oraz w jaki sposób mogą je rozwijać.

Uczestnicy spotkań partnerskich otrzymają uznane na europejskim rynku pracy certyfikaty Europass Mobility.

 

Będziemy kształtować  miękkie umiejętności, jak komunikację werbalną i niewerbalną, autoprezentację, kreatywność oraz techniki negocjacyjne.

 

Odwiedzimy przedsiębiorstwa i instytucje zajmujące się przedsiębiorczością w krajach partnerskich.

Będziemy promować własny kraj i region, oraz aktywny i ekologiczny tryb życia i biznes.

 

Działania projektowe pozwolą nam na  rozwój innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości oraz kształtować postawy społeczne i obywatelskie wśród uczestników projektu.

 

Wprowadzimy i upowszechnimy nowoczesne metody edukacji ekonomicznej tj. metody projektu, grywalizacji, gier symulujących działanie firm, badania ankietowe, badania eksperymentalne, tworzenie filmów, prezentacji i prototypów produktów, przeprowadzanie wywiadów.

 

Wspólne działania projektowe młodzieży ze szkół zagranicznych, prowadzenie zajęć warsztatowych i ćwiczeń przez uczniów zwiększy ich motywację do nauki języków obcych, zapozna z kulturą i zwyczajami krajów partnerskich oraz ułatwi przełamywanie wzajemnych uprzedzeń i pozwoli kształtować postawy tolerancji.

Praca w międzynarodowych zespołach oraz prezentacja wyników na forum umożliwi praktyczne stosowanie języków obcych, technologii komputerowej oraz pozwoli na wyzbycie się tremy przed wystąpieniami publicznymi.

W projekcie wezmą udział uczniowie i nauczyciele naszej szkoły oraz instytucje lokalne (przedsiębiorcy, pracownicy firm szkoleniowych i uczelni wyższych, studenci, przedstawiciele organizacji młodzieżowych)

Po każdym ze spotkań powstaną wspólne produkty, będący rezultatem działań uczestników, które będą dostępne na stronach internetowych każdej szkoły.

 

Jakie szkoły współpracują przy projekcie ERASMUS+?

 

Nazwa szkoły

Kraj

ZESPÓŁ SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH - koordynator projektu

Polska (Gdynia)

Hanse-Schule für Wirtschaft und Verwaltung

Niemcy (Lübeck)

IES San Isidoro

Hiszpania (Cartagena)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"GIORDANO BRUNO"

Włochy (Bolonia)

Escola Secundária Campos de Melo, Covilhã

Portugalia (Covilhã)

Sofia Vocational High School of Tourism

Bułgaria  (Sofia)

 

Jak pracujemy przy projekcie?

- w szkole i na warsztatach

- na spotkaniach z przedsiębiorcami i przedstawicielami instytucji szkoleniowych i uczelni wyższych

- każda szkoła zagraniczna realizuje te same działania, a rezultaty przedstawiane będą na spotkaniach w których uczestniczyć będą uczniowie i nauczyciele:

 

jesień          - Polska

zima            - Hiszpania

wiosna        - Włochy

jesień          - Bułgaria

zima            - Niemcy

wiosna        - Portugalia

 

Kto będzie uczestniczył w spotkaniach partnerskich?

Najbardziej zaangażowani uczniowie pojadą na spotkanie partnerskie.

Wyboru dokona grupa projektowa zasięgając opinii innych osób.

Decyzje będą podejmowane przy uwzględnieniu kryteriów punktowych:

- (25 pkt) działania projektowe

- (15 pkt) aktywność w środowisku

- (10 pkt) zaangażowanie

- (20 pkt) zachowanie i obecność

- (15 pkt) pomoc i wsparcie dla innych

- (15 pkt) osoby będące w trudniejszej sytuacji życiowej

 

Gdzie uzyskasz więcj informacji?

W bibliotece szkolnej.

 

Jakiego nauczyciela pytaj o współpracę?

Jolanta Wdowiak

Aleksandra Rosicka

Anna Kulińska

Maria Małkowska

Data dodania: 2023-08-14 20:16:50
Data edycji: 2023-08-14 20:17:06
Ilość wyświetleń: 80

Nasi Partnerzy

Orłowski Ekonomik - dobra szkoła na każde czasy

Orłowski Ekonomik - dobra szkoła na każde czasy tytul
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej