58 624 84 33         sekretariat@zsae.edu.gdynia.pl

Z A P R A S Z A M Y     A B S O L W E N T Ó W     S Z K O Ł Y     P O D S T A W O W E J     D O     K L A S Y     D W U J Ę Z Y C Z N E J     Z     J Ę Z Y K I E M      A N G I E L S K I M     W    Z A W O D Z I E   T E C H N I K    E K O N O M I S T A    !!!

Zakończenie roku dla klas IV

Wesołych Świąt

Życzenia Wielkanocne

Komunikat z dnia 17.04.2019r.

KOMUNIKAT

 

Szanowni Państwo - Rodzice uczniów ZSAE

Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania podjęła decyzję w dniu 17.04.2019 r. o zawieszeniu w naszej szkole akcji strajkowej z dniem 18.04.2019 r.
W związku z powyższym od 24.04.2019 r. zajęcia lekcyjne realizowane będą zgodnie z planem lekcji obowiązującym w szkole.

 

Dyrektor 
Anna Marlewska

Partnerzy

Filmy ZSAE

Szczęśliwy numerek

29

Facebook


© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap