58 624 84 33         sekretariat@zsae.edu.gdynia.pl

Z A P R A S Z A M Y     A B S O L W E N T Ó W     S Z K O Ł Y     P O D S T A W O W E J     D O     K L A S Y     D W U J Ę Z Y C Z N E J     Z     J Ę Z Y K I E M      A N G I E L S K I M     W    Z A W O D Z I E   T E C H N I K    E K O N O M I S T A    !!!

Płatne staże wakacyjne dla ekonomistów

Festiwal Piosenki Harcerskiej 2019 „Złoty Róg”

 

Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka” im. Henryka Wieczorkiewicza oraz Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni al. Zwycięstwa 194 zapraszają mieszkańców Gdyni na Festiwal Piosenki Harcerskiej 2019 „Złoty Róg”.

 

Jednostki zuchowe, drużyny i zastępy harcerskie będą prezentować swą twórczość w sobotę, 25 maja 2019 r. od godz. 9.00  w auli szkoły.

 

Wstęp wolny.  

Serdecznie zapraszamy !

Konkurs „Praktykant w firmie symulacyjnej” - rozstrzygnięty

 

16 maja br. rozstrzygnięto trzecią już edycję konkursu ekonomicznego dla młodzieży: „PRAKTYKANT W FIRMIE SYMULACYJNEJ”.

Konkurs organizowany przez Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni ma na celu rozpropagowanie wiedzy ekonomicznej i podstaw przedsiębiorczości wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Na podstawie nadesłanych zgłoszeń – komisja konkursowa wyłoniła pięcioosobową grupę finalistów, która została zaproszona do odbycia praktyki w szkolnej firmie symulacyjnej Mariposa Cosmetics. 

Młodzi praktykanci rywalizowali ze sobą, rozwiązując zadania dotyczące m.in. oprocentowania kredytów, analizy sprzedaży, struktury zatrudnienia oraz strategii marketingowej. Dodatkowo wykazali się umiejętnością komunikacji w języku angielskim.

Tegoroczną edycję konkursu wygrała Julia Raikowska reprezentująca Szkołę Podstawową nr 43 w Gdyni.

Laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za pełną zaangażowania pracę w naszej firmie symulacyjnej.

Anna Bradel

16 maja finał konkursu "Praktykant w firmie symulacyjnej"

 

Już jutro 16 maja br. o godzinie 10.30 odbędzie się finał konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych: „Praktykant w firmie symulacyjnej".
Uczestnicy konkursu będą rywalizować ze sobą, rozwiązując zadania w każdym z działów naszej szkolnej firmy symulacyjnej Mariposa Cosmetics: finansowo-księgowym, handlowym, kadrowym oraz marketingu.

Na zwycięzców czekają już nagrody.

Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

Anna Bradel

Partnerzy

Filmy ZSAE

Szczęśliwy numerek

20

Facebook


© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap