58 624 84 33         zsaegdynia@poczta.onet.pl


Staże wakacyjne - wybór firm informacja z dnia 24 maja 2018

Spotkanie z Rodzicami

 

W dniu 23 maja 2018 roku o godzinie 17.00

odbędzie się spotkanie z Rodzicami wszystkich klas I, II i III.

Na spotkaniu zostanie podana informacja

na temat przewidywanych ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów.

Obecność obowiązkowa.

Matura 2018

 

"Bo zwyciężać mogą Ci co wierzą, że mogą"  -  Wergiliusz
 

 

4 maja 2018 roku jako kolejni absolwenci ZSAE

rozpoczniecie egzaminacyjny maraton.

Życzymy Wam wiary we własne siły, spokoju, rozwagi i sukcesów!

 

Dyrekcja i nauczyciele ZSAE

 

Partnerzy

Szczęśliwy numerek

36

Facebook


© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap