58 624 84 33         sekretariat@zsae.edu.gdynia.pl

EGZAMINY ZAWODOWE - Informacje ogólne dla zdających egzamin (sesja - zima 2021)

 

Drodzy Uczniowie!

 

Zgodnie z harmonogramem w poniedziałek 11.01.2021 rozpocznie się egzamin poprawkowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

 

12.01.2021 wszyscy uczniowie, którzy złożyli deklaracje do sesji zima 2021 zdają egzamin pisemny. Egzaminy praktyczne odbywają się zgodnie z harmonogramem przesłanym na pocztę. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, które mają zapewnić uczniom i nauczycielom bezpieczne warunki.

 

W związku z tym proszę o dokładne zapoznanie się z procedurami dotyczącymi przeprowadzania egzaminu i bezwzględne stosowanie się do wytycznych. Wszyscy uczniowie wchodzą głównym wejściem do szkoły. Uczniowie, którzy muszą pozostawić rzeczy pozostawiają je w szatni. Proszę o zachowanie przed wejściem do budynku bezpiecznych odległości.

 

Wszystkim życzę powodzenia!

 

Beata Jekiełek

Wicedyrektor

ZAŁĄCZNIKI:

1. PROCEDURY DOTYCZĄCE EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

2. PRZYBORY - część pisemna

3. PRZYBORY - część praktyczna

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

Od 23 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r.
 

trwa zimowa przerwa świąteczna oraz ferie zimowe.

 

 

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

EKONOMANIAK - wydanie świąteczne

PartnerzyFilmy ZSAE

Szczęśliwy numerek

1

Facebook


© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap