58 624 84 33         sekretariat@zsae.edu.gdynia.pl

ORŁOWSKI  EKONOMIK  DOBRA  SZKOŁA  NA  KAŻDE  CZASY  -  DOŁĄCZ  DO  NAS!  

ZSAE Strona główna Historia szkoły Kierunki kształcenia Dyrekcja Grono pedagogiczne Psycholog i pedagog Biblioteka Konkursy Absolwenci O nas w mediach ZFŚS RODO Deklaracja dostępności Polityka prywatności i cookies Przetargi i zamówienia publiczne Kontakt SOS - Anonimowa Skrzynka Zaufania Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni Ucz się, doświadczaj, pracuj Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie Rekrutacja Technikum Ekonomiczne z Oddziałami Dwujęzycznymi Technik Ekonomista - klasa dwujęzyczna Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Rok szkolny 2023/2024 Kalendarz roku szkolnego Wychowawcy klas Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dokumenty szkolne Aktywności uczniów Radio Ekonomik Gazetka Ekonomaniak Klub Młodego Księgowego Firma symulacyjna Mariposa Szkolne miniprzedsiębiorstwo Nauka - Praca - Sukces Klub Ośmiu Wspaniałych Szkolny Klub Sportowy Sukcesy uczniów Prace naszych uczniów Strefa ucznia Plan lekcji Zastępstwa Dzwonki Dziennik elektroniczny Wykaz podręczników Praktyki zawodowe Egzamin zawodowy Matura Zwolnienia z w-f Zdalne nauczanie Procedury - COVID-19 Strefa rodzica Spotkania z rodzicami Informacje dla rodziców Konsultacje nauczycieli Edukacja historyczna Patroni roku Kultywowanie pamięci Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu Programy unijne Erasmus+ 2020 - 2022 Erasmus+ 2018 - 2020 Erasmus+ 2019 - 2022 Erasmus+ 2018 - 2020 Tool Vip24 Erasmus+ 2015 - 2017 Erasmus+ 2014 - 2016 Wymiana młodzieży
polsko - niemieckiej

Zmiana planu lekcji

 

Od 11.09.2023 r. (poniedziałek) będzie obowiązywał nowy plan lekcji.

 

Plan będzie dostępny na stronie szkoły

(w piątek w godzinach popołudniowych).

 

Joanna Łyjak

wicedyrektor ZSAE

 

Zebranie dla Rodziców uczniów klas 2, 4 i 5

 

 

 

Spotkanie z rodzicami klas  II, IV i V

 

w sprawie egzaminu maturalnego (dotyczy klas V)

oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (dotyczy klas II i IV)

 

odbędzie się dnia 06.09.2023 r. (środa) o godz. 17.00

 

 

Radio Ekonomik zaprasza!

Odbiór świadectw maturalnych

 

Świadectwa dojrzałości po egzaminach maturalnych poprawkowych

można będzie odebrać 

08 września 2023 r. w sekretariacie szkoły.

 

Joanna Łyjak

Wicedyrektor ZSAE

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

 

UWAGA!

Klasy 1 zbiórka na boisku szkolnym o godz. 9.30

 

Zebranie dla Rodziców uczniów klas 1

 

 

PartnerzyFilmy ZSAE

Szczęśliwy numerek

11

Facebook


© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap