58 624 84 33         sekretariat@zsae.edu.gdynia.pl

ZSAE Strona główna Historia szkoły Kierunki kształcenia Dyrekcja Grono pedagogiczne Psycholog i pedagog Biblioteka Konkursy Absolwenci O nas w mediach ZFŚS RODO Deklaracja dostępności Polityka prywatności i cookies Przetargi i zamówienia publiczne Kontakt SOS - Anonimowa Skrzynka Zaufania Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni Ucz się, doświadczaj, pracuj Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie Rekrutacja Technikum Ekonomiczne z Oddziałami Dwujęzycznymi Technik Ekonomista - klasa dwujęzyczna Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Rok szkolny 2023/2024 Kalendarz roku szkolnego Wychowawcy klas Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dokumenty szkolne Aktywności uczniów Radio Ekonomik Gazetka Ekonomaniak Klub Młodego Księgowego Firma symulacyjna Mariposa Szkolne miniprzedsiębiorstwo Nauka - Praca - Sukces Klub Ośmiu Wspaniałych Szkolny Klub Sportowy Sukcesy uczniów Prace naszych uczniów Strefa ucznia Plan lekcji Zastępstwa Dzwonki Dziennik elektroniczny Wykaz podręczników Praktyki zawodowe Egzamin zawodowy Matura Zwolnienia z w-f Zdalne nauczanie Procedury - COVID-19 Strefa rodzica Spotkania z rodzicami Informacje dla rodziców Konsultacje nauczycieli Edukacja historyczna Patroni roku Kultywowanie pamięci Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu Programy unijne Erasmus+ 2020 - 2022 Erasmus+ 2018 - 2020 Erasmus+ 2019 - 2022 Erasmus+ 2018 - 2020 Tool Vip24 Erasmus+ 2015 - 2017 Erasmus+ 2014 - 2016 Wymiana młodzieży
polsko - niemieckiej

Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie

 

Projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” realizowany będzie w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy” w formule projektu zintegrowanego, w którego skład wchodzi również projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni –  ucz się, doświadczaj, pracuj”.

Beneficjent:
Gmina Miasta Gdyni

Wartość projektu
Wartość całkowita projektu: 58 105 724,88 zł. 
Koszty kwalifikowalne: 57 925 609,11 zł.
Poziom dofinansowanie: 72,21% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Kwota dofinansowania: 41 826 539,28 zł.
Koszty niekwalifikowalne: 180 115,77 zł.


Projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

Podpisanie aneksu zwiększającego dofinansowanie projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” w ZSAE

 

11 października mieliśmy przyjemność gościć w murach naszej szkoły Panów Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni, Bartosza Bartoszewicza, wiceprezydenta Gdyni ds. jakości życia, Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego oraz Wiesława Byczkowskiego, wicemarszałka województwa pomorskiego, którzy w nowej auli podpisali aneks zwiększający dofinansowanie projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”.

 

gdynia.pl - czytaj więcej

Otwarcie nowo wybudowanej auli

 

23 września w naszej szkole świętowaliśmy otwarcie nowo wybudowanej auli. Oto relacja z gdyńskiego Ratusza:

 

Miejsce łączące pokolenia

 

Będą się w niej odbywać różnego rodzaju uroczystości i wydarzenia kulturalne. Ma służyć wszystkim mieszkańcom Gdyni i stać się miejscem spotkań. Mowa o nowej auli w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych. W niedzielę, 23 września, odbyło się jej uroczyste otwarcie.

 

Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni przeniósł się do budynku przy al. Zwycięstwa 194 dwa lata temu. Od tego czasu przeszedł gruntowną metamorfozę. Kiedyś mieściła się tam szkoła Teofila Zegarskiego – pedagoga i doktora filozofii. Budynek miał więc swój klimat i postanowiono to wykorzystać. Odnowiono elewację i wnętrza.

 

– Wykonano ogrom prac. Budynek był przywracany do dawnej świetności, ale jednocześnie go unowocześniano. Wyremontowano sale, stworzono też pracownie – mówi Anna Marlewska, dyrektor Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni

 

Obok budynku głównego jest też drugi – powstała tam biblioteka. Brakowało jednak bezpośredniego przejścia ze szkoły do biblioteki. Teraz łączy je nowa aula.

 

– Szkoła przeszła duży remont, mamy nową przestrzeń, ale był jeden cel, któremu to wszystko służyło. Chcemy, żeby ta aula służyła nie tylko szkole, ale i wszystkim mieszkańcom dzielnicy – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

 

– Była potrzeba rozbudowania szkoły i dodania miejsca spotkań nie tylko dla młodzieży, ale dla wszystkich gdynian. Jest to kolejny punkt, gdzie będą organizowane koncerty, zebrania, spotkania. Co jakiś czas będą się tu odbywać wydarzenia kulturalne. To ważne, żeby te wszystkie działania były bliżej mieszkańców. Chodzi też o łączenie osób z różnych grup wiekowych, co w działaniach kulturalnych jest niezbędne – mówi Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni.

W założeniu ma to być przestrzeń, którą będą tworzyć sami mieszkańcy.

 

Media o otwarciu auli:

Radio Gdańsk - zobacz więcej

gdynia.pl - zobacz więcej

mlodagdynia.pl - zobacz więcej

 

Galeria zdjęć fot. Piotr Januszewski - zobacz więcej

 

 

 

Relacja z remontu w ZSAEO nas w mediach - Gdyńskie szkoły wypięknieją

 

Informacje o kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodzie Technik Rachunkowości

Szanowni kandydaci,

 

Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych to:

 

  • ponad dziewięćdziesiąt lat tradycji,
  • wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
  • nowoczesne pracownie zawodowe i językowe,
  • firma symulacyjna Mariposa Cosmetics,
  • praktyki zawodowe w renomowanych firmach, bankach i urzędach
  • realizacja projektów unijnych

 

W roku szkolnym 2018/2019 zapraszamy na BEZPŁATNE Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe organizowane w ramach projektu  "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie"

Kursy realizowane będą w formie zaocznej z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (Platforma Moodle).

Rozpoczęcie kursów: wrzesień 2018

Zakończenie kursów: maj 2019

 

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ) - to elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe, dla osób dorosłych, umożliwiające uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie.  

 

CZYM DOKŁADNIE JEST KWALIFIKACJA?

Kwalifikacja w zawodzie to wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia. W poszczególnych zawodach wyodrębnia się: jedną lub dwie kwalifikacje.

Dzięki podziałowi każdego zawodu na kwalifikacje, możliwe jest szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że uczeń, który zdobędzie w trakcie nauki szkolnej kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mógł wykonywać więcej niż jeden zawód.

 

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (technik rachunkowości - wykształcenie średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

 

 

ZSAE prowadzi nabór na KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w zawodzie TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

 

W zawodzie technika rachunkowości wyodrębnione zostały dwie kwalifikacje:

 

A.36. Prowadzenie rachunkowości - Kurs Rachunkowość

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych - Kurs Kadry, płace i podatki

 

Harmonogram rekrutacji  

Podanie na KKZ A.36 - Prowadzenie rachunkowości (Rachunkowość)

Podanie na KKZ A.65 - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (Kadry, płace i podatki)

Podstawa programowa 

Plan nauczania A.36

Plan nauczania A.65

Zapraszamy na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodzie Technika Rachunkowości

Rekrutacja na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe trwa!

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap