58 624 84 33         sekretariat@zsae.edu.gdynia.pl

ZSAE Strona główna Historia szkoły Kierunki kształcenia Dyrekcja Grono pedagogiczne Psycholog i pedagog Biblioteka Konkursy Absolwenci O nas w mediach ZFŚS RODO Deklaracja dostępności Polityka prywatności i cookies Przetargi i zamówienia publiczne Kontakt SOS - Anonimowa Skrzynka Zaufania Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni Ucz się, doświadczaj, pracuj Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie Rekrutacja Technikum Ekonomiczne z Oddziałami Dwujęzycznymi Technik Ekonomista - klasa dwujęzyczna Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Rok szkolny 2023/2024 Kalendarz roku szkolnego Wychowawcy klas Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dokumenty szkolne Aktywności uczniów Radio Ekonomik Gazetka Ekonomaniak Klub Młodego Księgowego Firma symulacyjna Mariposa Szkolne miniprzedsiębiorstwo Nauka - Praca - Sukces Klub Ośmiu Wspaniałych Szkolny Klub Sportowy Sukcesy uczniów Prace naszych uczniów Strefa ucznia Plan lekcji Zastępstwa Dzwonki Dziennik elektroniczny Wykaz podręczników Praktyki zawodowe Egzamin zawodowy Matura Zwolnienia z w-f Zdalne nauczanie Procedury - COVID-19 Strefa rodzica Spotkania z rodzicami Informacje dla rodziców Konsultacje nauczycieli Edukacja historyczna Patroni roku Kultywowanie pamięci Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu Programy unijne Erasmus+ 2020 - 2022 Erasmus+ 2018 - 2020 Erasmus+ 2019 - 2022 Erasmus+ 2018 - 2020 Tool Vip24 Erasmus+ 2015 - 2017 Erasmus+ 2014 - 2016 Wymiana młodzieży
polsko - niemieckiej

Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj9 listopada 2016 roku Wiceprezydent Miasta Gdyni, Bartosz Bartoszewicz, w imieniu Gminy Miasta Gdyni podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.

 

„Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj”. 
 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 31.08.2022 

Ze względu na pandemię COVID-19 projekt został przedłużony do 30.06.2023 roku.
 

Wartość całkowita projektu: 12 139 611,00 zł (kwota dofinansowania: 10 925 649,90 zł) 
Cel projektu: zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych w Gdyni 
Grupa docelowa: uczniowie i nauczyciele ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Gdyni 

 

Planowane działania:

 

 1. Staże i praktyki zawodowe dla uczniów. 
 2. Szkolenia, kursy rozwijające kompetencje zawodowe dla uczniów. 
 3. Certyfikowane kursy branżowe dla uczniów. 
 4. Studia podyplomowe, szkolenia i kursy doskonalące dla nauczycieli kształcenia zawodowego. 
 5. Diagnoza i podniesienie jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach zawodowych, warsztaty i indywidualne konsultacje oraz spotkania dla uczestników projektu, stworzenie katalogu działań skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

Regulamin projektu i jego załączniki:

 

 

Zespół Projektowy

 • Anna Darul - Szkolny Opiekun Projektu ZSAE: 

adres e-mail: sop.zsae@gmail.com

 • Agnieszka Truszyńska – koordynator

+48 58 761-77-07; e-mail: a.truszynska@gdynia.pl

 

Telefon  komórkowy do pracowników projektu: +48 503-435-582

Facebook: @gdyniaedukacyjna

Messenger: Projekt Zawodowy Gdynia

Urząd Miasta Gdyni – Wydział Edukacji  ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia

 

Rozliczenie z dokumentacji ze staży wakacyjnych

Nabór na płatne staże wakacyjne

Rekrutacja na staze

 

Zapraszam uczniów klas I, II i III kształcących się w zawodach:

technik ekonomista,

technik rachunkowości,

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

do zgłaszania się na PŁATNE STAŻE WAKACYJNE w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni

UCZ SIĘ, DOŚWIADCZAJ, PRACUJ”.

Szczegółowe informacje na temat staży znajdują się w poniższych dokumentach:

Regulamin staży - czytaj tutaj

Wzór umowy zawieranej ze stażystą - czytaj tutaj

Zgłoszenia należy dokonać na stronie wypełniając formularz - kliknij tutaj

 

Szkolny Opiekun Projektu

Anna Darul

e-mail do kontaktu: sop.zsae@gmail.com

 

Rekrutacja na kursy z projektu

 

Serdecznie zapraszamy uczniów, którzy odbyli staże

w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - Ucz się, doświadczaj, pracuj"

do zgłaszania się na kursy:

 

 1. Prawo jazdy kategoria B.

Informacje szczegółowe:

 • termin rozpoczęcia kursu - po uzyskaniu przez kandydatów Profilu Kandydata na Kierowcę
 • liczba miejsc: 10 

Warunki konieczne:

 • ukończony staż
 • stan zdrowia pozwalający na kierowanie pojazdem
 • ukończone 18 lat lub zgoda rodziców/opiekunów prawnych, jeżeli dany uczeń nie ukończył 18 lat w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia kursu.

Kryteria dodatkowe:

 • frekwencja w roku szkolnym 2020/2021
 • wyniki w nauce w roku szkolnym 2020/2021
 • praca na rzecz szkoły, szczególne osiągnięcia

 

2.  Kurs druku i publikacji

Informacje szczegółowe:

 • termin realizacji kursu X-XII 2021
 • czas trwania kursu - 16 godzin
 • liczba miejsc: 6 uczniów kształcących się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 

3.  Kurs automotywacji

Informacje szczegółowe:

 • termin realizacji kursu X-XII 2021
 • czas trwania kursu - 12 godzin
 • liczba miejsc: 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik: ekonomista, rachunkowości, grafiki i poligrafii cyfrowej

Formularze rekrutacyjne do pobrania:

Wypełnione formularze należy zeskanować lub zrobić zdjęcie i przesłać na adres sop.zsae@gmail.com oraz oryginały złożyć w sekretariacie szkoły do 30 września 2021 roku.

 

Szkolny Opiekun Projektu 

Anna Darul

Płatne staże wakacyjne 2021

 

Zapraszam uczniów klas I, II i III kształcących się w zawodach:

technik ekonomista,

technik rachunkowości,

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

do zgłaszania się na PŁATNE STAŻE WAKACYJNE w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni UCZ SIĘ, DOŚWIADCZAJ, PRACUJ”.

 

Zgłoszenia należy dokonać na stronie wypełniając formularz - kliknij tutaj

 

Szkolny Opiekun Projektu

Anna Darul

Rekrutacja na kursy z projektu

 

Serdecznie zapraszamy uczniów, którzy odbyli staże

w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - Ucz się, doświadczaj, pracuj"

do zgłaszania się na kursy:

 

 1. Prawo jazdy kategoria B.

Informacje szczegółowe:

 • termin rozpoczęcia kursu - po uzyskaniu przez kandydatów Profilu Kandydata na Kierowcę
 • liczba miejsc: 10 

Warunki konieczne:

 • ukończony staż
 • stan zdrowia pozwalający na kierowanie pojazdem
 • ukończone 18 lat lub zgoda rodziców/opiekunów prawnych, jeżeli dany uczeń nie ukończył 18 lat w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia kursu.

Kryteria dodatkowe:

 • frekwencja w roku szkolnym 2020/2021
 • wyniki w nauce w roku szkolnym 2020/2021
 • praca na rzecz szkoły, szczególne osiągnięcia

 

2.  Kurs druku i publikacji

Informacje szczegółowe:

 • termin realizacji kursu X-XII 2021
 • czas trwania kursu - 16 godzin
 • liczba miejsc: 6 uczniów kształcących się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 

3.  Kurs automotywacji

Informacje szczegółowe:

 • termin realizacji kursu X-XII 2021
 • czas trwania kursu - 12 godzin
 • liczba miejsc: 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik: ekonomista, rachunkowości, grafiki i poligrafii cyfrowej

Formularze rekrutacyjne do pobrania:

Wypełnione formularze należy zeskanować lub zrobić zdjęcie i przesłać na adres sop.zsae@gmail.com oraz oryginały złożyć w sekretariacie szkoły do 30 września 2021 roku.

 

Szkolny Opiekun Projektu 

Anna Darul

Płatne staże wakacyjne

 

UWAGA! 


W związku z możliwością realizacji  PŁATNYCH STAŻY WAKACYJNYCH  w ramach projektu  „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni  UCZ SIĘ, DOŚWIADCZAJ, PRACUJ” Serdecznie zapraszam zainteresowanych uczniów  klas I, II i III kształcących się w zawodach technik ekonomista, technik rachunkowości  oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej na spotkanie organizacyjne on-line  w dniu 18.06.2020r. o godzinie 16.30.

 

Link do spotkania:  https://meet.google.com/umf-sxhv-oyu 
 

NOWOŚĆ!

W tym roku staże można realizować  w formie stacjonarnej lub zdalnej. 

 

Szkolny Opiekun Projektu

Anna Darul 

Kurs Ms Excel dla ekonomistów

 

Są jeszcze 4 wolne miejsca na kurs Ms Excel dla ekonomistów.


Zgłoszenia można dokonać wysyłając e-mail na sop.zsae@gmail.com

Harmonogram i program kursu - zobacz tutaj

Serdecznie zapraszam!

Anna Darul

Kurs Kasjer-sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej 

Badania lekarskie dla kandydatów na kierowców

Spotkanie informacyjne w ramach projektu "Ucz się, doświadczaj, pracuj"

Staże dla ekonomistów

 

UWAGA STAŻE DLA EKONOMISTÓW!

4.02.2019 r. o godzinie 12.10 na auli odbędzie się spotkanie z pracownikiem Urzędu Miasta w sprawie staży. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do realizacji stażu!

 

Rekrutacja na kurs prawa jazdy kategoria B

 

 

 

Zapraszamy uczniów, którzy odbyli staże wakacyjne w ramach projektu Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj” do składania formularzy rekrutacyjnych na kurs prawa jazdy kategorii B.

 

Warunki konieczne:

 1. Ukończony staż.
 2. Stan zdrowia pozwalający na kierowanie pojazdem.
 3. Ukończone 18 lat lub posiadanie zgody rodziców/opiekunów, jeśli dana osobanie ukończyła 18 lat (kandydat na kierowcę może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem pełnoletniości).

 

Kryteria dodatkowe:

 1. Frekwencja w II półroczu 2017/2018 oraz za IX 2018.
 2. Wyniki w nauce w roku szkolny 2017/2018.
 3. Prace na rzecz szkoły.

 

Formularze:

1. Formularz rekrutacyjny projekt

2. Formularz rekrutacyjny - wychowawca

3. Oświadczenie - zgoda rodziców/opiekunów prawnych

 

Termin składania formularzy: do 31 października 2018 roku!

 

Miejsce składania: pokój 32 lub sekretariat szkoły

Anna Darul

Spotkanie informacyjne dla uczniów zakwalifikowanych na wakacyjne staże

W dniu 14 czerwca o godzinie 12.35 w sali 34 odbędzie się  spotkanie informacyjne dla uczniów zakwalifikowanych na wakacyjne staże w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj”.

Obecność obowiązkowa.

Szkolenie Ms Excel dla ekonomistów

 

Szkolenie MS Excel dla ekonomistów w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj” odbędzie się w dniach od 12 do 14 czerwca 2018 roku w godzinach 12.30 - 16.25 w sali 28.
Lista osób zakwalifikowanych dostępna na tablicy informacyjnej (pod zastępstwami).

Obecność obowiązkowa.

Rekrutacja na kurs

Rekrutacja na wakacyjne staże

Nauka Doświadczenie Praca

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap