58 624 84 33         sekretariat@zsae.edu.gdynia.pl

Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj9 listopada 2016 roku Wiceprezydent Miasta Gdyni, Bartosz Bartoszewicz, w imieniu Gminy Miasta Gdyni podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.

 

„Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj”. 
 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 31.08.2022 
 

Wartość całkowita projektu: 12 139 611,00 zł (kwota dofinansowania: 10 925 649,90 zł) 
Cel projektu: zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych w Gdyni 
Grupa docelowa: uczniowie i nauczyciele ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Gdyni 

 

Planowane działania:

 

 1. Staże i praktyki zawodowe dla uczniów. 
 2. Szkolenia, kursy rozwijające kompetencje zawodowe dla uczniów. 
 3. Certyfikowane kursy branżowe dla uczniów. 
 4. Studia podyplomowe, szkolenia i kursy doskonalące dla nauczycieli kształcenia zawodowego. 
 5. Diagnoza i podniesienie jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach zawodowych, warsztaty i indywidualne konsultacje oraz spotkania dla uczestników projektu, stworzenie katalogu działań skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

Regulamin projektu i jego załączniki:

 

 

Zespół Projektowy

 • Anna Darul - Szkolny Opiekun Projektu ZSAE: 

adres e-mail:sop.zsae@gmail.com

 • Aleksandra Ziembińska-Gumiela – koordynator

+48 58 761-77-08; e-mail: a.ziembinska-gumiela@gdynia.pl

 • Anna Stobińska – wsparcie uczniów

+48 58 761-77-09; e-mail: a.stobinska@gdynia.pl

 • Agnieszka Truszyńska – wsparcie nauczycieli

+48 58 761-77-07; e-mail: a.truszynska@gdynia.pl

 

Telefon  komórkowy do pracowników projektu: +48 503-435-582

Facebook: @gdyniaedukacyjna

Messenger: Projekt Zawodowy Gdynia

Urząd Miasta Gdyni – Wydział Edukacji  ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia

Rekrutacja na kurs prawo jazdy

 

Serdecznie zapraszamy uczniów, którzy odbyli staże

w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa sawodowego w Gdyni - Ucz się, doświadczaj, pracuj"

do zgłaszania się na kurs Prawo jazdy kategoria B.

 

 

Informacje szczegółowe:

 • termin rozpoczżęcia kursu - druga połowa października 2020
 • liczba miejsc: 10 

 

Warunki konieczne:

 • ukończony staż
 • stan zdrowia pozwalający na kierowanie pojazdem
 • ukończone 18 lat lub zgoda rodziców/opiekunów prawnych, jeżeli dany uczeń nie ukończył 18 lat w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia kursu.

 

Kryteria dodatkowe:

 • frekwencja w roku szkolnym 2019/2020
 • wyniki w nauce w roku szkolnym 2019/2020
 • praca na rzecz szkoły

 

Formularze rekrutacyjne do pobrania i złożenia w sekretariacie szkoły do 30 września 2020:

 

Szkolny Opiekun Projektu 

Anna Darul

Płatne staże wakacyjne

 

UWAGA! 


W związku z możliwością realizacji  PŁATNYCH STAŻY WAKACYJNYCH  w ramach projektu  „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni  UCZ SIĘ, DOŚWIADCZAJ, PRACUJ” Serdecznie zapraszam zainteresowanych uczniów  klas I, II i III kształcących się w zawodach technik ekonomista, technik rachunkowości  oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej na spotkanie organizacyjne on-line  w dniu 18.06.2020r. o godzinie 16.30.

 

Link do spotkania:  https://meet.google.com/umf-sxhv-oyu 
 

NOWOŚĆ!

W tym roku staże można realizować  w formie stacjonarnej lub zdalnej. 

 

Szkolny Opiekun Projektu

Anna Darul 

Kurs Ms Excel dla ekonomistów

 

Są jeszcze 4 wolne miejsca na kurs Ms Excel dla ekonomistów.


Zgłoszenia można dokonać wysyłając e-mail na sop.zsae@gmail.com

Harmonogram i program kursu - zobacz tutaj

Serdecznie zapraszam!

Anna Darul

Kurs Kasjer-sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej 

Badania lekarskie dla kandydatów na kierowców

Spotkanie informacyjne w ramach projektu "Ucz się, doświadczaj, pracuj"

Staże dla ekonomistów

 

UWAGA STAŻE DLA EKONOMISTÓW!

4.02.2019 r. o godzinie 12.10 na auli odbędzie się spotkanie z pracownikiem Urzędu Miasta w sprawie staży. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do realizacji stażu!

 

Rekrutacja na kurs prawa jazdy kategoria B

 

 

 

Zapraszamy uczniów, którzy odbyli staże wakacyjne w ramach projektu Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj” do składania formularzy rekrutacyjnych na kurs prawa jazdy kategorii B.

 

Warunki konieczne:

 1. Ukończony staż.
 2. Stan zdrowia pozwalający na kierowanie pojazdem.
 3. Ukończone 18 lat lub posiadanie zgody rodziców/opiekunów, jeśli dana osobanie ukończyła 18 lat (kandydat na kierowcę może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem pełnoletniości).

 

Kryteria dodatkowe:

 1. Frekwencja w II półroczu 2017/2018 oraz za IX 2018.
 2. Wyniki w nauce w roku szkolny 2017/2018.
 3. Prace na rzecz szkoły.

 

Formularze:

1. Formularz rekrutacyjny projekt

2. Formularz rekrutacyjny - wychowawca

3. Oświadczenie - zgoda rodziców/opiekunów prawnych

 

Termin składania formularzy: do 31 października 2018 roku!

 

Miejsce składania: pokój 32 lub sekretariat szkoły

Anna Darul

Spotkanie informacyjne dla uczniów zakwalifikowanych na wakacyjne staże

W dniu 14 czerwca o godzinie 12.35 w sali 34 odbędzie się  spotkanie informacyjne dla uczniów zakwalifikowanych na wakacyjne staże w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj”.

Obecność obowiązkowa.

Szkolenie Ms Excel dla ekonomistów

 

Szkolenie MS Excel dla ekonomistów w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj” odbędzie się w dniach od 12 do 14 czerwca 2018 roku w godzinach 12.30 - 16.25 w sali 28.
Lista osób zakwalifikowanych dostępna na tablicy informacyjnej (pod zastępstwami).

Obecność obowiązkowa.

Rekrutacja na kurs

Rekrutacja na wakacyjne staże

Nauka Doświadczenie Praca

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap