58 624 84 33         zsaegdynia@poczta.onet.pl

Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj9 listopada 2016 roku Wiceprezydent Miasta Gdyni, Bartosz Bartoszewicz, w imieniu Gminy Miasta Gdyni podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.

 

„Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj”. 
 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 31.08.2022 
 

Wartość całkowita projektu: 12 139 611,00 zł (kwota dofinansowania: 10 925 649,90 zł) 
Cel projektu: zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych w Gdyni 
Grupa docelowa: uczniowie i nauczyciele ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Gdyni 

 

Planowane działania:

 

  1. Staże i praktyki zawodowe dla uczniów. 
  2. Szkolenia, kursy rozwijające kompetencje zawodowe dla uczniów. 
  3. Certyfikowane kursy branżowe dla uczniów. 
  4. Studia podyplomowe, szkolenia i kursy doskonalące dla nauczycieli kształcenia zawodowego. 
  5. Diagnoza i podniesienie jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach zawodowych, warsztaty i indywidualne konsultacje oraz spotkania dla uczestników projektu, stworzenie katalogu działań skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Spotkanie informacyjne dla uczniów zakwalifikowanych na wakacyjne staże

W dniu 14 czerwca o godzinie 12.35 w sali 34 odbędzie się  spotkanie informacyjne dla uczniów zakwalifikowanych na wakacyjne staże w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj”.

Obecność obowiązkowa.

Szkolenie Ms Excel dla ekonomistów

 

Szkolenie MS Excel dla ekonomistów w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj” odbędzie się w dniach od 12 do 14 czerwca 2018 roku w godzinach 12.30 - 16.25 w sali 28.
Lista osób zakwalifikowanych dostępna na tablicy informacyjnej (pod zastępstwami).

Obecność obowiązkowa.

Rekrutacja na kurs "Ms Excel dla ekonomistów"

Rekrutacja na wakacyjne staże

Nauka Doświadczenie Praca

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap