58 624 84 33         sekretariat@zsae.edu.gdynia.pl

Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj9 listopada 2016 roku Wiceprezydent Miasta Gdyni, Bartosz Bartoszewicz, w imieniu Gminy Miasta Gdyni podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.

 

„Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj”. 
 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 31.08.2022 
 

Wartość całkowita projektu: 12 139 611,00 zł (kwota dofinansowania: 10 925 649,90 zł) 
Cel projektu: zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych w Gdyni 
Grupa docelowa: uczniowie i nauczyciele ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Gdyni 

 

Planowane działania:

 

 1. Staże i praktyki zawodowe dla uczniów. 
 2. Szkolenia, kursy rozwijające kompetencje zawodowe dla uczniów. 
 3. Certyfikowane kursy branżowe dla uczniów. 
 4. Studia podyplomowe, szkolenia i kursy doskonalące dla nauczycieli kształcenia zawodowego. 
 5. Diagnoza i podniesienie jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach zawodowych, warsztaty i indywidualne konsultacje oraz spotkania dla uczestników projektu, stworzenie katalogu działań skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Badania lekarskie dla kandydatów na kierowców

Spotkanie informacyjne w ramach projektu "Ucz się, doświadczaj, pracuj"

Staże dla ekonomistów

 

UWAGA STAŻE DLA EKONOMISTÓW!

4.02.2019 r. o godzinie 12.10 na auli odbędzie się spotkanie z pracownikiem Urzędu Miasta w sprawie staży. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do realizacji stażu!

 

Rekrutacja na kurs prawa jazdy kategoria B

 

 

 

Zapraszamy uczniów, którzy odbyli staże wakacyjne w ramach projektu Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj” do składania formularzy rekrutacyjnych na kurs prawa jazdy kategorii B.

 

Warunki konieczne:

 1. Ukończony staż.
 2. Stan zdrowia pozwalający na kierowanie pojazdem.
 3. Ukończone 18 lat lub posiadanie zgody rodziców/opiekunów, jeśli dana osobanie ukończyła 18 lat (kandydat na kierowcę może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem pełnoletniości).

 

Kryteria dodatkowe:

 1. Frekwencja w II półroczu 2017/2018 oraz za IX 2018.
 2. Wyniki w nauce w roku szkolny 2017/2018.
 3. Prace na rzecz szkoły.

 

Formularze:

1. Formularz rekrutacyjny projekt

2. Formularz rekrutacyjny - wychowawca

3. Oświadczenie - zgoda rodziców/opiekunów prawnych

 

Termin składania formularzy: do 31 października 2018 roku!

 

Miejsce składania: pokój 32 lub sekretariat szkoły

Anna Darul

Spotkanie informacyjne dla uczniów zakwalifikowanych na wakacyjne staże

W dniu 14 czerwca o godzinie 12.35 w sali 34 odbędzie się  spotkanie informacyjne dla uczniów zakwalifikowanych na wakacyjne staże w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj”.

Obecność obowiązkowa.

Szkolenie Ms Excel dla ekonomistów

 

Szkolenie MS Excel dla ekonomistów w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj” odbędzie się w dniach od 12 do 14 czerwca 2018 roku w godzinach 12.30 - 16.25 w sali 28.
Lista osób zakwalifikowanych dostępna na tablicy informacyjnej (pod zastępstwami).

Obecność obowiązkowa.

Rekrutacja na kurs

Rekrutacja na wakacyjne staże

Nauka Doświadczenie Praca

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap