58 624 84 33         zsaegdynia@poczta.onet.pl

Spotkania z rodzicami

Data

Dzień

Godz.

Tematyka spotkania

03.09.2018

poniedzialek

17.00

Spotkanie z rodzicami klas I

12.09.2018

środa

17.00

Spotkanie z rodzicami klas IV
w sprawie egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

17.10.2018

środa

17.00

Spotkanie śródsemestralne z rodzicami wszystkich klas.

28.11.2018

środa

17.00

Spotkanie semestralne.

13.03.2019

środa

17.00

Spotkanie śródsemestralne z rodzicami wszystkich klas.

Termin poinformowania rodziców i uczniów kl. IV
o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z zajęć edukacyjnych.

Termin poinformowania rodziców i uczniów klas IV
o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych
i z zachowania.

14.05.2019

środa

17.00

Spotkanie śródsemestralne z rodzicami wszystkich klas.
Termin poinformowania rodziców i uczniów
o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych
i zachowania w klasach I, II, III.

Zebranie z Rodzicami

Zebranie z Rodzicami uczniów klas IV

 

 

W dniu 12 września 2018 roku o godzinie 17.00

 

odbędzie się spotkanie z Rodzicami uczniów klas czwartych 

 

w sprawie egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodowe.

 

Obecność obowiązkowa.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zebranie z Rodzicami uczniów klas I

 

W dniu 3 września 2018 roku o godzinie 17.00

odbędzie się spotkanie z Rodzicami uczniów klas pierwszych.

Obecność obowiązkowa.

Serdecznie zapraszamy!

 

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap