58 624 84 33         zsaegdynia@poczta.onet.pl

Spotkania z rodzicami

Data

Dzień

Godz.

Tematyka spotkania

04.09.2017

czwartek

17.00

Spotkanie z rodzicami klas I

14.09.2017

czwartek

17.00

Spotkanie z rodzicami klas IV
w sprawie egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

18.10.2017

środa

17.00

Spotkanie śródsemestralne z rodzicami wszystkich klas.

30.11.2017

czwartek

17.00

Spotkanie semestralne.

21.03.2018

środa

17.00

Spotkanie śródsemestralne z rodzicami wszystkich klas.

Termin poinformowania rodziców i uczniów kl. IV
o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z zajęć edukacyjnych.

Termin poinformowania rodziców i uczniów klas IV
o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych
i z zachowania.

23.05.2018

środa

17.00

Spotkanie śródsemestralne z rodzicami wszystkich klas.
Termin poinformowania rodziców i uczniów
o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych
i zachowania w klasach I, II, III.

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap