58 624 84 33         sekretariat@zsae.edu.gdynia.pl

ZSAE Strona główna Historia szkoły Kierunki kształcenia Dyrekcja Grono pedagogiczne Psycholog i pedagog Biblioteka Konkursy Absolwenci O nas w mediach ZFŚS RODO Deklaracja dostępności Polityka prywatności i cookies Przetargi i zamówienia publiczne Kontakt SOS - Anonimowa Skrzynka Zaufania Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni Ucz się, doświadczaj, pracuj Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie Rekrutacja Technikum Ekonomiczne z Oddziałami Dwujęzycznymi Technik Ekonomista - klasa dwujęzyczna Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Rok szkolny 2023/2024 Kalendarz roku szkolnego Wychowawcy klas Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dokumenty szkolne Aktywności uczniów Radio Ekonomik Gazetka Ekonomaniak Klub Młodego Księgowego Firma symulacyjna Mariposa Szkolne miniprzedsiębiorstwo Nauka - Praca - Sukces Klub Ośmiu Wspaniałych Szkolny Klub Sportowy Sukcesy uczniów Prace naszych uczniów Strefa ucznia Plan lekcji Zastępstwa Dzwonki Dziennik elektroniczny Wykaz podręczników Praktyki zawodowe Egzamin zawodowy Matura Zwolnienia z w-f Zdalne nauczanie Procedury - COVID-19 Strefa rodzica Spotkania z rodzicami Informacje dla rodziców Konsultacje nauczycieli Edukacja historyczna Patroni roku Kultywowanie pamięci Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu Programy unijne Erasmus+ 2020 - 2022 Erasmus+ 2018 - 2020 Erasmus+ 2019 - 2022 Erasmus+ 2018 - 2020 Tool Vip24 Erasmus+ 2015 - 2017 Erasmus+ 2014 - 2016 Wymiana młodzieży
polsko - niemieckiej

Spotkania z rodzicami

 

Zebranie dla Rodziców uczniów klas 2, 4 i 5

 

 

 

Spotkanie z rodzicami klas  II, IV i V

 

w sprawie egzaminu maturalnego (dotyczy klas V)

oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (dotyczy klas II i IV)

 

odbędzie się dnia 06.09.2023 r. (środa) o godz. 17.00

 

 

Zebranie dla Rodziców uczniów klas 1

 

 

Zebranie z rodzicami - 17.V.2023

 

 

17  maja 2023 r. (środa) odbędą się spotkania z rodzicami

 

wg następującego porządku:

 

godz. 17.00 - spotkanie z wychowawcą 

godz. 17.00 - 18.30 - konsultacje z nauczycielami

 

Zebranie z rodzicami - 22.III.2023

 

 

22 marca 2023 r. (środa) odbędą się spotkania z rodzicami

 

wg następującego porządku:

 

godz. 17.00 - spotkanie z wychowawcą 

godz. 17.00 - 18.30 - konsultacje z nauczycielami

 

Zebranie z rodzicami - 23.XI.2022

 

23 listopada 2022 r. (środa) odbędą się spotkania z rodzicami

 

wg następującego porządku:

 

godz. 17.30 - spotkanie z wychowawcą 

godz. 17.30 - 18.45 konsultacje z nauczycielami

 

Zebranie z rodzicami - 19.X.2022

 

19 października 2022 r. (środa) odbędą się spotkania z rodzicami

 

wg następującego porządku:

 

godz. 17.00 - spotkanie z wychowawcą 

godz. 17.15 - spotkanie Rady Rodziców (s. 21)

godz. 17.00 - 17.45 konsultacje z nauczycielami

 

Zebranie dla Rodziców uczniów klas 2 i 4

 

Spotkanie z rodzicami klas  II i IV

 

w sprawie egzaminu maturalnego (dotyczy klas IV D, IV E, IV F)

oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (dotyczy klas II i IV)

 

odbędzie się dnia 07.09.2022 r. (środa) o godz. 18.00

 

 Zebranie klasy II C odbędzie się w terminie późniejszym.

 

Zebranie dla Rodziców uczniów klas 1

 

 

Zebranie z rodzicami - 11.05.2022 r.

 

 

Dnia 11.05.2022 r. (środa) w godzinach 17.00-18.30

odbędzie się zebranie w formie stacjonarnej.

 

W tym czasie wszyscy nauczyciele będą dostępni w szkole.

 

Zebranie z rodzicami - 23.03.2022 r.

 

 

Dnia 23.03.2022 r. (środa) w godzinach 17.00-18.30

odbędzie się zebranie w formie stacjonarnej.

 

W tym czasie wszyscy nauczyciele będą dostępni w szkole.

 

Zebrania z rodzicami

 

Dnia 24.11.2021 r. w godzinach 18.00-19.30

odbędzie się zebranie w formie zdalnej.

 

Wychowawcy klas połączą się z rodzicami 

przez zespoły klasowe uczniów w aplikacji Teams.

 

W tym czasie wszyscy nauczyciele będą dostępni poprzez aplikację.

Będzie można się skontaktować poprzez e-maila,

czat albo połączenie głosowe. 

 

Zebrania z rodzicami

 

Dnia 20.10.2021 r. w godzinach 18.00-19.30

odbędzie się zebranie w formie zdalnej.

 

Wychowawcy klas połączą się z rodzicami 

przez zespoły klasowe uczniów w aplikacji Teams.

 

W tym czasie wszyscy nauczyciele będą dostępni poprzez aplikację.

Będzie można się skontaktować poprzez e-maila,

czat albo połączenie głosowe. 

 

Zebranie dla Rodziców uczniów klas 4

 

Spotkanie z rodzicami klas IV

odbędzie się w formie zdalnej wg harmonogramu:

 

dnia 08.09.2021 r. (środa) o godz. 17.00 - klasy 4 A i 4 B

dnia 10.09.2021 r. (piątek) o godz. 17.00 - klasa 4C.

 

Wychowawcy klas połączą się z rodzicami

przez zespoły klasowe uczniów w aplikacji Teams.

 

Zebranie dla Rodziców uczniów klas 1

 

 

Zebranie z rodzicami - 12.05.2021 r.

 

 

Dnia 12.05.2021 r. (środa) w godzinach 17.00-18.00

odbędzie się zebranie w formie zdalnej.

 

Wychowawcy klas połączą się z rodzicami

przez zespoły klasowe uczniów w aplikacji Teams.

 

W tym czasie wszyscy nauczyciele będą dostępni poprzez aplikację.

Będzie można się skontaktować poprzez e-maila,

czat albo połączenie głosowe.

 

Zebranie z rodzicami - 24.03.2021 r.

 

Dnia 24.03.2021 r. (środa) w godzinach 17.00-18.00

odbędzie się zebranie w formie zdalnej.

 

Wychowawcy klas połączą się z rodzicami

przez zespoły klasowe uczniów w aplikacji Teams.

 

W tym czasie wszyscy nauczyciele będą dostępni poprzez aplikację.

Będzie można się skontaktować poprzez e-maila,

czat albo połączenie głosowe.

 

Zebranie z rodzicami - 25.11.2020 r.

 

Dnia 25.11.2020 r. (środa) w godzinach 17.00-18.00

odbędzie się zebranie w formie zdalnej.

 

Wychowawcy klas połączą się z rodzicami

przez zespoły klasowe uczniów w aplikacji Teams.

 

W tym czasie wszyscy nauczyciele będą dostępni poprzez aplikację.

Będzie można się skontaktować poprzez e-maila,

czat albo połączenie głosowe.

 

Zebranie z rodzicami - 21.10.2020 r.

 

Dnia 21.10.2020 r. (środa) w godzinach 17.00-18.00

odbędzie się zebranie w formie zdalnej.

 

Wychowawcy klas połączą się z rodzicami

przez zespoły klasowe uczniów w aplikacji Teams.

 

W tym czasie wszyscy nauczyciele będą dostępni poprzez aplikację.

Będzie można się skontaktować poprzez e-maila,

czat albo połączenie głosowe.

 

Zebranie dla Rodziców uczniów klas 1

 

 

REGULAMIN SPOTKANIA - ZOBACZ

 

 

Zebranie z rodzicami

 

14 maja 2019 r. o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicmi klas I, II i III oraz konsultacje z nauczycielami.

Cel zebrania poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach końcowych z zajęć edukacyjnych i zachowania. 

 

O godzinie 17.30 w auli odbędzie się szkolenie z doradztwa zawodowego dla rodziców.

 

Obecność obowiązkowa.

Serdecznie zapraszamy!

Zebranie z Rodzicami

 

W dniu 13 marca 2019 r. odbędzie się:

 

godz. 16.30 - spotkanie wychowawców klas III z rodzicami odpowiedzialnymi za organizację Studniówki 2020 

 

godz. 17.00 - zebranie śródsemestralne z wychowawcami i konsultacje z nauczycielami

 

godz. 17.30 - zebranie Rady Rodziców 

 

Obecność obowiązkowa.

Serdecznie zapraszamy!

 

Zebranie z Rodzicami

Zebranie z Rodzicami uczniów klas IV

 

 

W dniu 12 września 2018 roku o godzinie 17.00

 

odbędzie się spotkanie z Rodzicami uczniów klas czwartych 

 

w sprawie egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodowe.

 

Obecność obowiązkowa.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zebranie z Rodzicami uczniów klas I

 

W dniu 3 września 2018 roku o godzinie 17.00

odbędzie się spotkanie z Rodzicami uczniów klas pierwszych.

Obecność obowiązkowa.

Serdecznie zapraszamy!

 

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap