58 624 84 33         sekretariat@zsae.edu.gdynia.pl

ZSAE Strona główna Historia szkoły Kierunki kształcenia Dyrekcja Grono pedagogiczne Psycholog i pedagog Biblioteka Konkursy Absolwenci O nas w mediach ZFŚS RODO Deklaracja dostępności Polityka prywatności i cookies Przetargi i zamówienia publiczne Kontakt SOS - Anonimowa Skrzynka Zaufania Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni Ucz się, doświadczaj, pracuj Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie Rekrutacja Technikum Ekonomiczne z Oddziałami Dwujęzycznymi Technik Ekonomista - klasa dwujęzyczna Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Rok szkolny 2023/2024 Kalendarz roku szkolnego Wychowawcy klas Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dokumenty szkolne Aktywności uczniów Radio Ekonomik Gazetka Ekonomaniak Klub Młodego Księgowego Firma symulacyjna Mariposa Szkolne miniprzedsiębiorstwo Nauka - Praca - Sukces Klub Ośmiu Wspaniałych Szkolny Klub Sportowy Sukcesy uczniów Prace naszych uczniów Strefa ucznia Plan lekcji Zastępstwa Dzwonki Dziennik elektroniczny Wykaz podręczników Praktyki zawodowe Egzamin zawodowy Matura Zwolnienia z w-f Zdalne nauczanie Procedury - COVID-19 Strefa rodzica Spotkania z rodzicami Informacje dla rodziców Konsultacje nauczycieli Edukacja historyczna Patroni roku Kultywowanie pamięci Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu Programy unijne Erasmus+ 2020 - 2022 Erasmus+ 2018 - 2020 Erasmus+ 2019 - 2022 Erasmus+ 2018 - 2020 Tool Vip24 Erasmus+ 2015 - 2017 Erasmus+ 2014 - 2016 Wymiana młodzieży
polsko - niemieckiej

Program Erasmus+ 2014-2016

Program Erasmus+ 2014-2016

erasmus

INFORMACJE OGÓLNE

36 uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich Technikum Ekonomicznego w roku szkolnym 2014/15 uczestniczy w projekcie UE ?Praktyka zagraniczna – inwestycją w moją przyszłość zawodową związanym z przygotowaniem i udziałem w praktykach zagranicznych realizowanych w ramach programu ERASMUS+

Kiedy?

 • Początek i koniec wakacje 2015 rok (dwie grupy)

Gdzie?

 • Turcja – Izmir

Jak długo?

 • Cały rok szkolny 2014/15 odbywa się w szkole przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne.
 • Praktyka zawodowa zagraniczna trwać będzie 2 tygodnie (wakacje 2015).

Co zyskam?

 • znajomość języków obcych (angielski, turecki)
 • doświadczenie zawodowe (uczestnicy otrzymują międzynarodowy certyfikat Europass Mobilność i dokumenty systemu ECVET potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowych na rynku UE)
 • znajomość funkcjonowania przedsiębiorstw
 • poznanie kultury i zwyczajów kraju, do którego jedziesz
 • zwiększenie wiary we własne możliwości
 • rozwój kreatywności i przedsiębiorczości
 • poznanie uwarunkowań gospodarczych
 • poznanie nowych ludzi
 • zwiększenie komunikatywności i przełamywanie bariery nieśmiałości
  większe szanse na podjęcie własnej działalności gospodarczej lub zatrudnienie w regionie i Europie

Ile muszę zapłacić?

Całkowity koszt wyjazdu finansowany jest z Programu ERASMUS+

 • Jakiego nauczyciela pytać o współpracę?
 • mgr Aleksandra Rosicka
 • mgr inż. Maria Małkowska
 • Jolanta Wdowiak

AKTUALNOŚCI O TURCJI

Uczniowie odbędą dodatkowa praktykę wakacyjną w przedsiębiorstwach tureckich. Będą zakwaterowanie po 2, 3-osoby u rodzin, które zapewnią im wyżywienie. Korzystać będą z transportu lokalnego.

W czasie pobytu w Turcji będzie realizowany program kuluralno-sportowy oraz spotkania uczestników z opiekunami i koordynatorem tureckim na których będą składać sprawozdania z realizowanego programu.

Przez cały rok szkolny 2014-15 odbywa się w szkole przygotowanie pedagogiczno-kulturowo-językowe, które obejmuje:

 • kurs angielskiego, który pozwoli uczestnikom poszerzyć zasób słownictwa i zwiększy swobodę ich wypowiedzi.
 • odbywają się spotkania, podczas których uczestnicy przedstawiają informacje o Turcji (zwyczaje, historia, literatura i film, aktualną sytuację społeczno-gospodarczą). Nauczyciel pełnił rolę koordynatora, określa tematy do dyskusji na kolejne spotkania. Wcześniejsze poznanie kultury, tradycji, zwyczajów i uwarunkowań społecznych kraju, w którym odbędzie się praktyka ma przełamać istniejące stereotypy, tworzyć atmosferę tolerancji dla odmienności kulturowej w czasie pobytu. Do współpracy zaprosiliśmy pilota wycieczek po Turcji oraz osoby z Turcji pracujące w Polsce, które pozwolą poznać podstawowe zwroty tureckie.

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap