58 624 84 33         sekretariat@zsae.edu.gdynia.pl

ZSAE Strona główna Historia szkoły Kierunki kształcenia Dyrekcja Grono pedagogiczne Psycholog i pedagog Biblioteka Konkursy Absolwenci O nas w mediach ZFŚS RODO Deklaracja dostępności Polityka prywatności i cookies Przetargi i zamówienia publiczne Kontakt SOS - Anonimowa Skrzynka Zaufania Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni Ucz się, doświadczaj, pracuj Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie Rekrutacja Technikum Ekonomiczne z Oddziałami Dwujęzycznymi Technik Ekonomista - klasa dwujęzyczna Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Rok szkolny 2023/2024 Kalendarz roku szkolnego Wychowawcy klas Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dokumenty szkolne Aktywności uczniów Radio Ekonomik Gazetka Ekonomaniak Klub Młodego Księgowego Firma symulacyjna Mariposa Szkolne miniprzedsiębiorstwo Nauka - Praca - Sukces Klub Ośmiu Wspaniałych Szkolny Klub Sportowy Sukcesy uczniów Prace naszych uczniów Strefa ucznia Plan lekcji Zastępstwa Dzwonki Dziennik elektroniczny Wykaz podręczników Praktyki zawodowe Egzamin zawodowy Matura Zwolnienia z w-f Zdalne nauczanie Procedury - COVID-19 Strefa rodzica Spotkania z rodzicami Informacje dla rodziców Konsultacje nauczycieli Edukacja historyczna Patroni roku Kultywowanie pamięci Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu Programy unijne Erasmus+ 2020 - 2022 Erasmus+ 2018 - 2020 Erasmus+ 2019 - 2022 Erasmus+ 2018 - 2020 Tool Vip24 Erasmus+ 2015 - 2017 Erasmus+ 2014 - 2016 Wymiana młodzieży
polsko - niemieckiej

Program Erasmus+ 2015-2017

Program Erasmus+ 2015-2017

erasmus

Zapraszamy uczniów do współpracy w nowym projekcie!!

Science and Global Education beyond the barriers of learning difficulties

Nauka i wiedza o świecie bez względu na trudności edukacyjne

 

Nasza szkoła rozpoczęła realizację nowego projektu unijnego Erasmus+.
Będzie on realizowany w latach 2015-2017 we współpracy szkół, uczelni wyższych i władz lokalnych z Włoch, Turcji i Polski.

Celem projektu jest pokonywanie barier i trudności we współczesnej edukacji.
Proces nauczania powinien być bardziej zróżnicowany i atrakcyjny, by móc rozwijać umiejętności uczniów. Należy rozwijać ich kreatywność i przedsiębiorczość, zachęcając do uczenia się. Pomóc pokonać trudności poprzez doskonalenie kompetencji społecznych i obywatelskich.
W obliczu tych wyzwań, nauczyciel nie może być sam. Istotna jest współpraca instytucji publicznych ze szkołami. Nieodzowna jest pomoc ze strony stowarzyszeń działających na rzecz łagodzenia skutków niekorzystnej sytuacji społecznej oraz instytucji prowadzących badania w dziedzinie edukacji, które będą kształtować świadomych obywateli.

Projekt promuje nowoczesne metody nauczania, takie jak "Lekcja odwrócona". Mogą one zwiększyć atrakcyjność nauki w szkole oraz motywację do poszukiwania nowych sposobów aktywnego uczenia się, które zwiększą więzi ze szkołą i jej rolę w społeczeństwie.
Celem jest upowszechnianie nauki i technologii w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zmian klimatycznych.
Partnerzy projektu – Gmina Miasta Gdynia i Bolonii, to miastami , które podpisały "Porozumienie Burmistrzów". Ich założeniem, jest stopniowy spadek produkcji gazów cieplarnianych spowodowany właściwym zachowaniem jednostek za to odpowiedzialnych.

Na potrzeby właściwej komunikacji i realizacji działań projektowych została stworzona platforma informacyjna w języku angielskim, z której będą korzystać uczestnicy projektu.
Promocja europejskiego podejścia do problemu zmian klimatycznych, pomoże zapobiec nieodwracalnym jej zmianom.
Zgodnie z zasadą Myśl globalnie – działaj lokalnie, szkoły partnerskie stworzą bazę materiałów na platformie edukacyjnej.
Będą promować postawy ekologiczne wypracowane przez uczniów uczestniczących w projekcie pod kierunkiem nauczycieli, mentorów.
Dodatkowymi korzyściami z realizacji projektu będzie wzrost tolerancji, poczucia wspólnoty i współodpowiedzialności, poznanie innych kultur, większa otwartość, kreatywność i poczucie własnej wartości.

 

PARTNERZY:

Włochy:

 • IST. D’ISTRUZ. SUPERIORE ALDINI VALERIANI  SIRANI  BOLOGNA – Lider projektu
 • ADI Associazione Docenti Italiani
 • COMUNE DI BOLOGNA
 • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA

Polska:

 • Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych
 • Gmina Miasta Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Turcja:

 • Buca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi in Izmir

Uczestnicy projektu
Uczniowie ZSAE

Jak pracujemy przy projekcie?

 • w szkole i na warsztatach wyjazdowych
  spotkanie w Gdyni - kwiecień 2016
  spotkanie w Turcji - jesień 2016
  spotkanie we Włoszech – wiosna 2017

Jaki nauczyciel udziela inforamacji?

 • Maria Małkowska
 • Jolanta Wdowiak

 

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap