58 624 84 33         sekretariat@zsae.edu.gdynia.pl

ZSAE Strona główna Historia szkoły Kierunki kształcenia Dyrekcja Grono pedagogiczne Psycholog i pedagog Biblioteka Konkursy Absolwenci O nas w mediach ZFŚS RODO Deklaracja dostępności Polityka prywatności i cookies Przetargi i zamówienia publiczne Kontakt SOS - Anonimowa Skrzynka Zaufania Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni Ucz się, doświadczaj, pracuj Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie Rekrutacja Technikum Ekonomiczne z Oddziałami Dwujęzycznymi Technik Ekonomista - klasa dwujęzyczna Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Rok szkolny 2022/2023 Kalendarz roku szkolnego Wychowawcy klas Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dokumenty szkolne Aktywności uczniów Radio Ekonomik Gazetka Ekonomaniak Klub Młodego Księgowego Firma symulacyjna Mariposa Szkolne miniprzedsiębiorstwo Nauka - Praca - Sukces Klub Ośmiu Wspaniałych Szkolny Klub Sportowy Sukcesy uczniów Prace naszych uczniów Strefa ucznia Plan lekcji Zastępstwa Dzwonki Dziennik elektroniczny Wykaz podręczników Praktyki zawodowe Egzamin zawodowy Matura Zwolnienia z w-f Zdalne nauczanie Procedury - COVID-19 Strefa rodzica Spotkania z rodzicami Informacje dla rodziców Konsultacje nauczycieli Edukacja historyczna Patroni roku Kultywowanie pamięci Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu Programy unijne Erasmus+ 2020 - 2022 Erasmus+ 2018 - 2020 Erasmus+ 2019 - 2022 Erasmus+ 2018 - 2020 Tool Vip24 Erasmus+ 2015 - 2017 Erasmus+ 2014 - 2016 Wymiana młodzieży
polsko - niemieckiej

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ) - to elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe, dla osób dorosłych, umożliwiające uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie.

 

CZYM DOKŁADNIE JEST KWALIFIKACJA?

Kwalifikacja w zawodzie to wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia. W poszczególnych zawodach wyodrębnia się: jedną lub dwie kwalifikacje.

Dzięki podziałowi każdego zawodu na kwalifikacje, możliwe jest szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że uczeń, który zdobędzie w trakcie nauki szkolnej kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mógł wykonywać więcej niż jeden zawód.

 

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (technik rachunkowości - wykształcenie średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

 

 

ZSAE prowadzi nabór na KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w zawodzie TECHNIK RACHUNKOWOŚCI I TECHNIK EKONOMISTA.

 

Podstawa programowa realizowana na kwalifikacyjnym kursie zawodowym - zobacz tutaj

 

 

Kursy realizowane są w trybie zaocznym z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. Okres trwania kursu 8 miesięcy.

 

Zajęcia stacjonarne odbywają się co 2 lub 3 tygodnie w soboty i niedziele w godzinach 8.00 - 16.00

 

Podanie o przyjęcie na kurs:

 

 

 

W celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwskazań do kształcenia w danym zawodzie istnieje możliwość rezerwacji wizyty u lekarza medycyny pracy, z którym szkoła posiada podpisaną umowę.

Komunikat dla słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego

 

Uprzejmie informuję, że zajęcia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym Kadry i Płace  w dniach 17 - 18  października 2020 roku odbędą się zdalnie.

Szczegółowe informacje na temat realizacji zajęć zostaną przesłane drogą mailową w dniu dzisiejszym, w godzinach popołudniowych.

 

Opiekun kursu

Anna Darul

 

Rozpoczęcie zajęć na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym Kadry i Płace

 

Uprzejmie informujemy, że pierwsze zajęcia stacjonarne na kwalifikacyjnym kursie zawodowym Kadry i Płace odbędą się w dniach 3 - 4 października 2020 roku w sali 34 w godzinach 8.00  - 16.00.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Badanie lekarskie dla kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy

 

Uprzejmie informujemy, że badania wykonywane przez lekarza medycyny pracy dla kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy Kadry i Płace odbędą się 2 października 2020 roku w gabinecie pielęgniarki, w siedzibie szkoły, w dniu 2 października (piątek) w godzinach 15.00 - 17.00. 

Koszt badania 40 zł - płatne u Pani doktor. 

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap