58 624 84 33         zsaegdynia@poczta.onet.pl

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Absolwent po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji uzyskuje tytuł technika rachunkowości.

A.36. Prowadzenie rachunkowości  - pobierz podanie A.36

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych - pobierz podanie A.65

 

Rekrutacja na Kurs A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Zapraszamy na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe A.36 i A.65

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap