58 624 84 33         sekretariat@zsae.edu.gdynia.pl

Rekrutacja do ZSA-E

NOWY terminarz REKRUTACJI

 

U W A G A

 

NOWY termin TESTU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

dla kandydatów do klasy dwujęzycznej w zawodzie technik ekonomista

odbędzie się 29 czerwca 2020 r. o godz. 12.00

 

Termin podany w szkolnym harmonogramie rekrutacji
- 25 maja jest NIEAKTUALNY

 

 

Link do strony MEN - harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

 

Terminarz rekrutacji - zmiany

 

Komisja do spraw rekrutacji informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 29 kwietnia 2020 r. wprowadzono zmiany:

 

  1. Skrócono okres przeznaczony na sprawdzenie dokumentów dotyczących spełniania przez kandydata dodatkowych kryteriów z 14 dni do 5 dni;
  2. Skrócono okresy obejmujące procedurę odwołania od list przyjętych i nieprzyjętych do 3 dni;
  3. NIE PRZEPROWADZA SIĘ REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ.

 

Wszelkie zmiany dotyczące rekrutacji i egzaminu z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej będą publikowane na STRONIE SZKOŁY w zakładce REKRUTACJA

 

Wirtualne ZSAE - Promocja 2020

 

ZAPRASZAMY do nauki w zawodzie technik ekonomista, technik rachunkowościtechnik reklamy oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 

 

Informacja - Terminy rekrutacji

 

Komisja do spraw rekrutacji informuje, że terminy rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych określi Minister Edukacji Narodowej i poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej MEN.

 

(informacja utworzona na podstawie komunikatu Pomorskiego Kuratora Oświaty - link do komunikatu)

 

Małgorzata Dejnas

 

Nasza oferta na rok szkolny 2020/2021

 

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap