58 624 84 33         sekretariat@zsae.edu.gdynia.pl

ZSAE Strona główna Historia szkoły Kierunki kształcenia Dyrekcja Grono pedagogiczne Psycholog i pedagog Biblioteka Konkursy Absolwenci O nas w mediach ZFŚS RODO Deklaracja dostępności Polityka prywatności i cookies Przetargi i zamówienia publiczne Kontakt SOS - Anonimowa Skrzynka Zaufania Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni Ucz się, doświadczaj, pracuj Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie Rekrutacja Technikum Ekonomiczne z Oddziałami Dwujęzycznymi Technik Ekonomista - klasa dwujęzyczna Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Rok szkolny 2022/2023 Kalendarz roku szkolnego Wychowawcy klas Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dokumenty szkolne Aktywności uczniów Radio Ekonomik Gazetka Ekonomaniak Klub Młodego Księgowego Firma symulacyjna Mariposa Szkolne miniprzedsiębiorstwo Nauka - Praca - Sukces Klub Ośmiu Wspaniałych Szkolny Klub Sportowy Sukcesy uczniów Prace naszych uczniów Strefa ucznia Plan lekcji Zastępstwa Dzwonki Dziennik elektroniczny Wykaz podręczników Praktyki zawodowe Egzamin zawodowy Matura Zwolnienia z w-f Zdalne nauczanie Procedury - COVID-19 Strefa rodzica Spotkania z rodzicami Informacje dla rodziców Konsultacje nauczycieli Edukacja historyczna Patroni roku Kultywowanie pamięci Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu Programy unijne Erasmus+ 2020 - 2022 Erasmus+ 2018 - 2020 Erasmus+ 2019 - 2022 Erasmus+ 2018 - 2020 Tool Vip24 Erasmus+ 2015 - 2017 Erasmus+ 2014 - 2016 Wymiana młodzieży
polsko - niemieckiej

Patroni roku

Patroni roku 2023

 

Sejm RP podjął uchwałę, na mocy której Patronami w roku 2023 są:

 

 

 

Senat RP 29.11.2022 r. podjął uchwały o ustanowieniu roku 2023 rokiem:

 

 

Na 52. posiedzeniu Izba zdecydowała, że Patronami roku 2023 będą też:

 

 

Patroni roku 2022

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił patronów 2022 roku.  

 

2022 będzie Rokiem:

  • Ignacego Łukasiewicza (200. rocznica urodzin oraz 140. rocznica śmierci polskiego farmaceuty i przedsiębiorcy, założyciela pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej, wynalazcy lampy naftowej, pioniera przemysłu naftowego w Europie, rewolucjonisty i działacza niepodległościowego),

  • Marii Konopnickiej (180. rocznica urodzin polskiej poetki i nowelistki okresu pozytywizmu, krytyka literackiego, publicystki i tłumaczki; jednej z najwybitniejszych pisarek w historii literatury polskiej),

  • Wandy Rutkiewicz (w uznaniu zasług polskiej apinistki i himalaistki, jednej z najwybitniejszych światowych himalaistek),

  • Marii Grzegorzewskiej (135. rocznica urodzin polskiej pedagog, psycholog, profesor, twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce),

  • Józefa Wybickiego  (200. rocznica urodzin polskiego pisarza i polityka, szambelana Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1780 roku, napisał słowa Pieśni Legionów Polskich we Włoszech – późniejszego polskiego hymnu narodowego Mazurka Dąbrowskiego), 

  • Józefa Mackiewicza (120. rocznica urodzin polskiego pisarza i publicysty -  do jego najważniejszych dzieł należy „Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów”)

oraz

  • Romantyzmu Polskiego (W 1822 r. w Wilnie ukazały się „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, co wyznaczyło początek polskiego romantyzmu. „Zrodziła się epoka, w której tworzyli genialni artyści, myśliciele i działacze polityczni, którzy w sytuacji narodowej niewoli stworzyli kraj duchowej wolności. Najwybitniejsi twórcy to Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Kamil Norwid w dziedzinie literatury, Fryderyk Chopin i Stanisław Moniuszko w muzyce, Piotr Michałowski i Jan Matejko w malarstwie).

 

Patroni roku 2021

      

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił patronów 2021 roku.  

 

2021 będzie Rokiem:

oraz

 

Patroni roku 2020

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o ustanowieniu patronów 2020 roku.  

2020 będzie Rokiem:

oraz


Sejm przyjął też uchwałę upamiętniającą 160. rocznicę urodzin Teodora Axentowicza.

 

Patroni roku 2019

 

Pięciu patronów roku 2019 już w lipcu 2018 roku wskazał Sejm. Senat ze swoją decyzją podjął w grudniu i ogłosił również pięciu patronów. Ostatecznie będzie ich jednak ośmiu, ponieważ w dwóch przypadkach wybór obydwu izb polskiego parlamentu był jednakowy.

2019 będzie Rokiem:

oraz:

Patroni roku 2018

 

Zgodnie z uchwałą Sejmu RP 2018 został ogłoszony 

 

Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

Ponadto w tym roku w sposób szczególny zostaną upamiętnione:

 

 

 

 

Decyzją Izby patronami 2018 roku są także:

 

 

 

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie:  

 

 

W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości,

 

Minister Anna Zalewska zapowiedziała, że obecny rok szkolny 2017/2018

 

będzie „Rokiem dla Niepodległej”.

 

 

 

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap