58 624 84 33         sekretariat@zsae.gdynia.pl

Egzaminy poprawkowe

 

Egzaminy poprawkowe dla uczniów, którzy w klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2019/2020 otrzymali jedną ocenę niedostateczną, odbędą się w szkole, dnia 27.08.2020 r. o godzinie 9.00 w sali 21.

 

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap