58 624 84 33         sekretariat@zsae.gdynia.pl

Komunikat z dnia 15.04.2019r.

Szanowni Państwo - Rodzice uczniów ZSAE

Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania nie zawiesiła akcji strajkowej w szkole od 16 kwietnia 2019 r.

Liczba pracowników podejmujących decyzję o udziale w strajku będzie znana we wtorek 16.04.2019 r. Szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w trakcie strajku.

Dyrektor

Anna Marlewska

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap