58 624 84 33         sekretariat@zsae.gdynia.pl

Zebranie z Rodzicami

 

W dniu 13 marca 2019 r. odbędzie się:

 

godz. 16.30 - spotkanie wychowawców klas III z rodzicami odpowiedzialnymi za organizację Studniówki 2020 

 

godz. 17.00 - zebranie śródsemestralne z wychowawcami i konsultacje z nauczycielami

 

godz. 17.30 - zebranie Rady Rodziców 

 

Obecność obowiązkowa.

Serdecznie zapraszamy!

 

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap