58 624 84 33         sekretariat@zsae.gdynia.pl

Dzień kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Zarządzanie

 

W ramach projektu Nauka - Praca - Sukces uczniowie klasy 3 b uczestniczyli w Dniu Kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Zarządzanie zorganizowanym przez WSB w Gdyni. 
Uczniowie wysłuchali wykładu Pana Piotra Robakowskiego "Bezpieczeństwo w biznesie - kontrwywiad gospodarczy prezentacja sprzętu wywiadowczego". Dowiedzieli się, na co mają zwracać uwagę, by uniknąć zagrożeń w cyberprzestrzeni i pracy zawodowej. Ponadto brali udział w warsztatach "Bezpieczeństwo wewnętrzne - warsztaty pobierania odcisków palców" i prezentacji współczesnej broni palnej. Na zakończenie odbyły się warsztaty z komunikacji i prezentacji.

 

Monika Smolińska

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap